Saturday, October 01, 2005

Insecta

Od entognátních tříd Protura, Diplura a Collembola se zástupci třídy Insecta odlišují dobře patrným ústním ústrojím různého typu, umístěným vně hlavové schránky. Na hlavě jsou obvykle 2 složené oči a 2 až 3 jednoduchá očka. Hruď je tvořena 3 články, z nichž každý nese 1 pár končetin. Poslední 2 hrudní články nesou zpravidla křídla. Zadeček dospělců se skládá původně z 12 článků. Hmyz má dobře vyvinutý vzdušnicový dýchací systém a systém vylučovací. Tvoří asi 80 % všech žijících živočichů na této planetě. Dosud bylo popsáno kolem 1 000 000 druhů, což je pouze část z předpokládaného množství. Každoročně je popsáno mnoho nových druhů. Hmyz je velice rozrůzněná skupina živočichů, a to jak do velikosti a tvaru, tak do vývoje a způsobu života