Saturday, October 01, 2005

vidličnatky

Štíhlí, málo sklerotizovaní členovci, do 10 mm. Hlava prognátní, ústní ústrojí kousací, vnořené do hlavy. Oči chybějí, tykadla dlouhá, mnohočlánková. Zadeček 10článkový s článkovanými nebo nečlánkovanými štěty. Na prvních 7 zadečkových článcích jsou přívěsky. Paleometabolie (larva má znaky dospělce a ten se také svléká). Žijí ve tmě (v hrabance, pod kůrou pařezů, v mechu apod.). Jsou saprofágní nebo karnivorní.