Thursday, February 01, 2007

11.51 Olivovníkotvaré (Oleales)

Používá se pro jasan, ptačí zob, zlatice, fontanézie, šeřík, bělas

11.52 Hořcotvaré (Gentianales)

Používá se pro vachta, plavín, zeměžluč, hořec, hořepník, prostřelenec, modrohořec, hořepníček, hořkavka, trličník, hořeček, kropenáč, žlutnice, barvínek, oleandr, tolita, klejicha

Family Loganiaceae (Loganias)

Family Retziaceae

Family Gentianaceae (Gentians)

Family Saccifoliaceae

Family Apocynaceae (Dogbanes)

Family Asclepiadaceae (Milkweeds)

11.53 Svlačcotvaré (Convolvulales)

Používá se pro svlačec, opletník, povijník, kokotice, otáčka, užerka, jirnice, plamenka, slizatka, proměnka

11.54 Brutnákotvaré (Boraginales)

Používá se pro svazenka, pomíjivka, hajnička, otočník, kamejka, kamejnička, kamejnice, ruměnice, voskovka, ka­mejník, hadinec, plicník, plícněnka, pipla, kostival, pomněnkovec, pilát, prlina, brutnák, ostrolist, šetina, po­mněnka, strošek, lopuštík, pupkovec, užanka

11.55 Hvězdošotvaré (Callitrichales)

Používá se pro hvězdoš

Family Hippuridaceae

Family Callitrichaceae (Water Starworts)

Aquatic, very small