Monday, August 06, 2007

Škodcovia poľných plodín
Ditylenchus dipsaci, Tylenchata, Tylenchidae - Háďatko zhubné
Tetranychus telarius, Acarina, Tetranychidae - Roztočec chmeľový
Coleoptera, Elateridae – Kováčiky
Agriotes brevis, Coleoptera, Elateridae – Kováčik krátky, lineatus – obilný,
ustulatus – poľný, obscurus – tmavý, aebeus - lesklý
Melolontha melolontha, Coleoptera, Scaranaeidae - Chrúst obyčajný
Agrotis segetum, Lepidoptera, Noctuidae - Statica oziminová
Haplothrips tritici, Thysanoptera, Phlaeothripidae - Strapka pšeničná
Limothrips denticornis, Thysanoptera, Thripidae - Strapka ražná
Stobion avenae, Homoptera, Aphididae - Voška ovsená
Zabrus gibbus, Coluoptera, Carabidae - Hrbáč obilný
Lema melanopus, Coleoptera, Chrysomelidae - Kohútik pestrý