Sunday, February 18, 2007

Čmeláci

Čmeláci, rod hmyzů včelovitých (Apidae), žijících ve společnostech pouze jednoletých, jež se skládají
ze samic (matek), dělnic a samců; na zimu hynou samci i dělnice, oplozené samice pak přezimují v
různých úkrytech, a z jara zakládá každá opět hnízdo nové. Některé druhy hnízdí se pod zemí, nejraději
v opuštěných děrách myších, krtčích a pod, mezi kamením nebo pod mechem; samice snášejí pyl z různých
květů, s jara hlavně z rozl. stromů jehnědokvětých, nabalujíce si jej na dlouhé, tuhé chloupky širokých
holení zadních (»košíčky«); směšují jej se šťavou medovou a připravují tak potravu pro mladé larvy.

Labels: