Monday, February 19, 2007

rozdeleni

Souvislých pláství voskových [Čmeláci] nestavějí, hotoví však také buňky z vosku hnědého a měkkého v rozličné velikosti a k různému účelu. Do větších buněk samice snášejí potravu a vždy po několika vajíčkách, larvy dorůstající rozšiřují pak buňku tu hrbolovitě na všecky strany a posléze se v ní zapřádají v zámotky vejčité a hladké. S počátku líhnou se toliko dělnice, jež matce své pomáhají opatřovati zásoby potravní, později pak menší samičky, které snášejí neoplozená vajíčka samčí; nejpozději objevují se ve hnízdě velké samice, které se ku konci léta páří a jediné z celého hnízda přezimují. Mimo buňky jmenované [Čmeláci] hotoví též buňky menší na zásoby medu a pylu: prázdné zámotky kuklové upravují též na buňky zásobní.

Labels: