Monday, May 09, 2011

Cvrček domácí

Cvrčky domácí však můžeme také chovat v jediném dobře uzavřeném větším
prostoru, např. akváriu, kovové nebo dřevěné krabici apod. Dno posypeme su-
chým pískem a vložíme tam několik misek nebo krabiček s vlhkou prstí na snášení
vajíček. I tato nádoba musí mít vlastní tepelný zdroj, který je schopen udržovat
teplotu 30 až 35 oC. Zbytek prostoru vyplníme dřevitou vlnou, hoblovačkami, vlni-
tou lepenkou nebo zmačkaným balicim papírem. V tomto materiálu dospělý hmyz
odpočívá a malé nymfy najdou úkryt, který je nutný vzhledem ke kanibalistickým
choutkám velkých nymf a cvrčků. Pro tuto jejich vlastnost učiníme lépe, když kra-
bičky s prstí, do kterých samičky v několika dnech snesou množství viditelných po-
dlouhlých vajíček, umístíme do jiné chovné nádoby. Usnadníme si tím také poz-
dější odběr cvrčků, neboť odpadne vybírání mezi nestejně velkým hmyzem.
Dříve než cvrčky ptákům předložíme, můžeme je dát v krabičce na chvíli do
chladničky. Cvrčci ztratí pohyblivost a nerozutečou se dříve, než je ptáci zkonzu-
mují.