Wednesday, October 19, 2005

...

Třída hmyzu čítá asi 1 milion popsaných druhů. Odhaduje se, že dalších 5 až 100 milionů čeká na objevení. Bohužel kvůli činnosti člověka a jejímu vlivu na životní prostředí mnoho z těchto druhů zmizí dříve, než je naše věda objeví a popíše.
Hmyz obývá všechny suchozemské biotopy včetně polárních krajin, pouští, solných či jinak chemicky předimenzovaných jezer či pramenů. Jediným biotopem, který hmyz neosídlil, je oceán.
Extrémní rozměry hmyzu je nutno rozdělit do několika kategorií. Nejdelším hmyzem jsou pakobylky. Jejich největším zástupcem je druh Pharnacia serratipes, který dorůstá 33-37 cm. Tělo má však tvar dlouhé tyčky, takže jeho objem není až tak velký.