Monday, November 21, 2005

stromů jehnědokvětých,

nabalujíce si jej na dlouhé, tuhé chloupky širokých
holení zadních (»košíčky«); směšují jej se šťavou medovou a připravují tak potravu pro mladé larvy.
Souvislých pláství voskových [Čmeláci] nestavějí, hotoví však také buňky z vosku hnědého a měkkého
v rozličné velikosti a k různému účelu. Do větších buněk samice snášejí potravu a vždy po několika
vajíčkách, larvy dorůstající rozšiřují pak buňku tu hrbolovitě na všecky strany a posléze se v ní
zapřádají v zámotky vejčité a hladké. S počátku líhnou se toliko dělnice, jež matce své pomáhají
opatřovati zásoby potravní, později pak menší samičky, které snášejí neoplozená vajíčka samčí;