Thursday, November 10, 2005

Bodnutí hmyzem

Příznaky bodnutí hmyzem:
Pálení, svědění, zarudnutí a otok postiženého místa, cirkulární zarudnutí
kolem postiženého místa, které se vyvine několik dní po kousnutí,
alergická reakce (popřípadě nealergická reakce na mnohočetné kousnutí či
bodnutí): otok očí, jazyka, krku a rtů, nauzea, bušení srdce a ztížené
dýchání.