Wednesday, November 02, 2005

priprava podestylky pro chov tropickkych brouku

Směs tvoří dvě složky: zetlelé listí a ztrouchnivělé dřevo. Poměr a vlhkost použitého materiálu se liší v závislosti na chovaném druhu, hodně záleží i na osobních zkušenostech chovatele a jeho vlastním speciálním receptu. Ztrouchnivělé dřevo může mít různé zabarvení způsobené mikroorganismy jež se podílejí na jeho rozkladu. Tyto materiály obvykle nenajdeme v přírodě v ideální konzistenci, a proto je nutné je před dalším použitím zpracovat. Zpravidla postačí nadrtit je na jemnější části. Nejvhodnější je buk, dub a další listnaté dřeviny, jejichž dřevo je tvrdé.Lze použít listí většiny stromů, v našich podmínkách se nejlépe osvědčilo listí bukové a dubové. Dají se použít listy spadané před pár měsíci, ale mnohem lepší je použít vrstvu hrabanky starou několik let. Pro transport listí nahrabaného v lese použijte pytle v dostatečném množství.