Monday, October 31, 2005

nalet chroustu

Mohutný nálet chrousta maďalového zažili v uplynulých dnech lidé v řadě obcí na Hodonínsku. Z lesních porostů Doubravy mezi Rohatcem a Hodonínem vyletěly tisíce brouků velkých dva až tři centimetry, aby založily nové potomstvo.Chrousti přitom zcela okousali listy ovocných stromů a jejich majitelé mohli jen bezmocně přihlížet, uvádí regionální tisk.Lesní správa dále uvedla, že rojením dospělých chroustů sice vyvrcholil čtyřletý vývoj tohoto hmyzu, ale daleko vyšší škody působí lesům jeho larvy, ponravy. Jen v posledních letech zničily na Hodonínsku 63 hektarů mladých lesů tím, že likvidují pod zemí kořínky mladých stromů. Není znám žádný účinný postup, jak larvy v zemi usmrtit.