Friday, October 21, 2005

Beruska

Jen v Evropě žije téměř 100 druhů těchto neobyčejně variabilních dravců. Tečky na krovkách a štítu mohou být velmi rozdílně zbarvené. Často jsou černé na světlém podkladu nebo obráceně. Jsou vysoce ceněným hmyzem v biologické ochraně, neboť se živí mšicemi. Jedná se o velmi známý hmyz, což dokládá přes 250 lidových názvů pro slunéčka. Vyskytuje se téměř všude, v zahradách, parcích, lidských obydlích, atd.Často se vyskytuje masově. Při vyrušení slunéčko padá na zem a staví se mrtvým. Je-li přímo ohroženo,vylučuje odpuzující tekutinu, jež odrazuje nepřátele. Na jaře kladou samičky až 400 vajíček na spodní stranu listů nebo do různých štěrbin. Asi po týdnu se z nich líhnou pestré, velmi pohyblivé larvy. Živí se mšicemi, ale též vajíčky slunéček. Často se stává, že nejdříve vylíhlé larvy sežerou ostatní vajíčka ze snůšky. Délka vývinu závisí na teplotě.