Monday, November 07, 2005

muj seznam

čmelák zemní, slunéčko sedmitečné, kovařík obecný, babočka paví oko, mandelinka bramborová, mravenec lesní, kobylka zelená, klíště obecné,sekáč domácí, škvor obecný

S: otakárek fenyklový, roháč obecný,tesařík obrovský, zlatohlávek zlatý, chrobák lesní, potápník vroubený, včela medonosná, cvrček polní, kudlanka nábožná, chroust obecný

D: lišaj smrtihlav, hrobařík velký, křižák obecný, krtonožka obecná, blecha obecná, páchník hnědý, cikádachlumní, saranče zelené, nosorožík kapucínek