Monday, December 18, 2006

??? pro válcovky, clione pro valovky, vase pro vázovky, ??? pro včelínky, simnia, egg shell pro vejcovky, ??? pro velkokružce, tower snail, turret snail pro věžule, garden snail pro vlahovky, sea slug pro vláknovky, ??? pro vlhkomilky, boat shell pro voluty, foam shell, foam snail, raft snail pro vorenky, tiger snail, disc pro vrásenky, vertigo, whorl snail pro vrkoče, nassa, dovesnail, mudsnail whelk pro vršatky, auger pro vrtulovky, door snail, door shell pro vřetenatky, ??? pro vřetenovky, ??? pro vývěrky, glassy-bubble pro vzdutky, slit snail, slit shell pro zářezovky, cowrie pro zavinutce, monarda pro zavinutky, round-mounthed shell pro závitovky, ??? pro závornatky, ??? pro zdobenky, ??? pro zdrojenky, sea hare pro zeje, shiny snail pro zemounky, ??? pro zuboústky, nerite, moon shell, moon snail pro zubovce, pro žezlovky, pro žihlobytky, pro žitovky,