Tuesday, December 12, 2006

river limpet pro kamomily, admete pro kancelárky, ?? pro kantarusy, ?? pro karyody, frond-aeolis pro keřily, ?? pro keřnatky, tramp snail pro keřovky, dove snail pro kolumbely, whelk pro kolusy, hoof snail pro kopytovky, coral snail pro korálovky, miter pro kostelárky, margarine pro kotouče, tosphell, topsnail pro kotoučky, bubble shell pro koulenky, baby-bubble pro kruhatěnky, round-mouthed snail pro kruhoústky, coil shell pro kružníky, conch pro křídlatce, scorpion shell, pelican foot shell pro křídlatky, ?? pro křivoústky, limpet pro kuželnatky, rock snail pro kuželovky, flat ram's-horn pro kýlnatce, ??? pro kýlnatky, ??? pro kýlonožky, ??? pro lačníky, latirus pro latirusy, ??? pro lemoústky, carrier snail pro lepivky, ??? pro levantky, physa pro levatky, bladder snail, aplexus pro levotočky, sea slug pro listovky, glossy segment shell pro lištovky, ??? pro lobigery, ??? pro madagaskarky, ??? pro makulárie, margarite, topsnail pro margarity, ??? pro me¬dory, ??? pro megaspiry, ??? pro melampusy, whelk pro melogeny, ??? pro menetovníky, ??? pro modranky, buttonsnail pro modulusy, tegula pro mo¬nodonty, truncatella, looping snail pro nábřežníky, triton, tritonia pro nahožábříky, dogwinkle pro nachovce, moonsnail pro natiky, wormsnail pro nedovitky, whelk, Neptune, murex pro neptunky, pillar pro ob¬lovky, wentletrap pro obručanky, ??? pro odostomy, marginella pro ohnutky, ram's horn snail pro okružáky, wolfsnail pro oleacíny, olive pro olivy, shore-slug pro onchidy, pickly snail pro ostnatky, trophon pro ostrankovce, murex pro ostranky, column pro ostroústky, milk snail pro otaly, ??? pro otepčnaky, ??? pro ovsenky, viviparous tree snail pro partuly, ??? pro paryfanty, garden snail pro páskovky, ??? pro patrovky, cantharus, Pisa snail pro pisánky, mudsnail pro písečníka, marsh snail, black snail pro piskořky, planaxis pro planaxise, flat-whorl pro pla¬nogyry, glutinous snail pro pláštěnky, ??? pro plášťovky, periwnikle pro plážovky, shrub snail pro plamatky, umbrella snail pro plochatky, lanx, mud-shell, pond snail pro plovatky, ???