Tuesday, November 28, 2006

Člunkovcovití

Používá se smudge, diamondback pro člunkovce, cabbage moth, diamondback moth pro zápředníčky
5.25.35 Molíkovití
Používá se onion moth pro molíky
5.25.36 Molovkovití
Používá se argent, fruit moth, head-standing moth pro molovky
5.25.37 Chobotníčkovití
Používá se skeletonizer, ribbed-cocoon maker pro chobotníčky
5.25.38 Listovníčkovití
Používá se slender pro listovníčky
5.25.39 Pouzdrovníčkovití
Používá se case bearer, case, pro pouzdrovníčky