Thursday, November 16, 2006

A ten kaštanový Fréda tam také byl

a měl také zlatý límec. A ten bělohlavý Pavlíček tam také byl. Byl všecek černý a měl v dírce u knoflíku tři bělounké chudobičky.
"Broučci, podívejte se! Zde mají, myslím, svatbu," povídal tatínek a ohlížel se po zlato¬hlávkovi. A opravdu, zlatohlávek seděl se založe¬nýma rukama tam navrchu na pootevřených dve¬řích. "Zlatohlávku, viď, to zde mají svatbu!" - "I bodejťže mají! Vidíš tamhle nevěstu s tím krás¬ným věnečkem! To je Elinka." - "A kohopak si bere?" - "I toho pána vedle s tím zlatým límcem. Pane, to je pán!" A tatínek byl rád, ale -že muse¬jí svítit.