Tuesday, November 07, 2006

milosrdenství." On, že se dal do pláče, ale maminka ho nechala a šla od něho pryč. A plakal, až se probudil. Tu však vi¬děl, že je ještě noc a že to byl sen. Ale ráno se hned šel podívat na klobouček a to křidélko tu opravdu leželo. Ó, to že mu toho bylo líto! A to slovo boží: "Blahoslavení milosrdní, nebo oni mi¬losrdenství dojdou", že mu v paměti uvázlo a Duch svatý že mu od té doby už často ukázal, že je přece ještě a často nemilosrdný. A tak aby si všichni tu svou nemilosrdnost připomenuli a po¬kořili se a nikoho neodsuzovali a nezatracovali,