Tuesday, October 24, 2006

- "I po¬čkejte, počkejte, dětičky, až přijde tatínek!" - "Ale maminko, vždyť my můžeme pak ještě jed¬nou večeřet!" A tak večeřeli, a když přiletěl tatí¬nek, zas s ním večeřeli, a nic jim to neuškodilo. Ale ty malé hrníčky na vaření musela maminka všechny dát pryč a koupila takové veliké hrnce. Zato jí berušky v kuchyni pomáhaly, a když děla¬la o dříví, tak jí všichni pomáhali. Jedni sekali, druzí odnášeli a jiní rovnali. To měli dříví až na¬zbyt! A když se už dost napomáhali, běželi se pro¬běhnout.