Wednesday, October 18, 2006

A dlouho to netrvalo,

když tatínek letěl jednou zas domů a byl už za potokem, tu mu běželi Brou¬čínek a Broučinínek naproti: "Tatínku, tatínku, my máme berušku, takovou hezounkou. Vidíte, ona vám jde naproti. Ale ještě neumí moc bě¬hat." A ta malá beruška šla tatínkovi naproti. "Tatínku, tatínku, jakpak mě budete říkat? Ja¬ninka nám přinesla med a povídala, že se budu jmenovat Beruška, ale maminka povídala, že ne, že se budu jmenovat Janinka."