Thursday, October 05, 2006

A tak se pomodlili a počali se loučit.

Ti z roští spěchali tam za stráň do roští, Janinka do mechu mezi vřes, ale Brouček s Beruškou zů¬stali u kmotřičky, a že jí to všechno na zimu ucpou a urovnají . A ucpali jí to a urovnali, a když už letěli domů, povídal Brouček: "Poslouchej, Be¬ruško, pojďme také Janince pomoci." A šli. Ja¬ninka si to právě snášela z komory do kuchyňky. "Janinko, my vám jdeme pomoci. To jsme hlou¬pí, že nás to dříve nenapadlo, viďte!" - "I toto, milé děti! Vždyť já si to ještě mohu udělat sama. Až leda bych nemohla. Ale když jste přišli, tak mně pomozte!" - A pomohli jí. - Pak se dali do¬ma do práce. Však už bylo hodně zima. Snesli všechno do kuchyňky, zavřeli dveře na petlici, za¬strčili špejlek, ucpali dveře i okna mechem, a teď - ať si třeba mrzne!
A pomodlili se a lehli a spali a spali. To se jim to spalo !