Tuesday, September 26, 2006

"Tak si podejte ruce!" začal kmotříček a Brou¬ček a Beruška si podali ruce. "A ty, Broučku, vyznej, chceš-li mít Berušku vždycky rád a vzdá¬vat ji patřičnou čest." A Brouček vyznal, že ji chce mít vždycky rád a vzdávat jí patřičnou čest. - "A ty, Beruško, vyznej, chceš-li mít Broučka vždycky ráda a dobře poslouchat." - A Beruška, že ho chce mít vždycky ráda a dobře poslouchat. - "A tak buďtež v tisíce tisíců a žehnej vám Hos¬podin!" A všichni opakovali: "Buďtež v tisíce tisí¬ců a žehnej vám Hospodin!" A šli zas do chaloup¬ky a jedli a pili a zpívali a povídali a zas zpívali a byli rádi a měli se dobře.