Friday, September 22, 2006

Vítám tě,

" Broučku. Copak mi neseš?" - "I milá Beruško, oni chtějí, abych se ženil, a kmo¬tříček mně řekl, že by proti tomu nic neměl, kdy¬by sis mě vzala. Abych prý se tě zeptal. Tak Be¬ruško, nechtěla by sis mě vzít?“ - "Já, já - víš, Broučku, já jsem tě mívala ráda, ale - já, já - víš co? Já si to rozmyslím. Přijď zas zítra!"
A s takovou Brouček odešel. Maminku to mr¬zelo, že se chce Beruška teprve rozmýšlet, a Broučkovi to také milé nebylo, ale byl krotký a pokorný a Janinka mu to schvalovala. "Nic si z toho nedělej! Je-li Beruška hodná, však ti ji Pán Bůh přece dá, a není-li hodná, buď rád, že ti ji nedá. Jen tam zítra zas jdi!"