Thursday, September 21, 2006

Kmotříček ho viděl z okna a šel mu naproti. "Vítám tě, Broučku: Tak pojď dál!" A Brouček šel dál. "Já jsem si to rozmyslel, milý Broučku, a když vidím, že toho lituješ a že si už přeješ po¬slouchat, já bych proti tomu nic neměl, kdyby si tě Beruška vzala. Musíš se jí zeptat" - "A kdepak je?" - "Vaří v kuchyňce večeři." A tak šel Brou¬ček za Beruškou do kuchyňky. Už ji dávno nevi¬děl. Byla taková silná a -krásná. Stála u ohniště a vařila brambůrky celá červená, ažaž hořela, buď že jí plamen do obličeje sálal, anebo že byla v rozpacích.