Wednesday, September 20, 2006

Maminka už byla plná úzkosti. "I můj ty Brouč¬ku, copak jsi tak uplakaný?" - "Když oni mně ji, maminko, nechtějí dát! Že prý budu neposlušný. Oni si to myslí." - Maminka byla celá udivená. Toho by se byla přece nenadála. Neříkala však nic a tatínek také nic, ale mrzelo je to oba, až se maminka dala do pláče. "I neplačte, maminko! Já jsem byl neposlušný, ale já si přeji už poslou¬chat. Však Janinka s kmotříčkem promluví."
A jednou po slunce západu si Janinka u cesty na kmotříčka počkala. "Kmotříčku, buďte tak laskav, zastavte na okamžik!" - A kmotříček se zastavil. "Tak vy nechcete Broučkovi Berušku dát! Pročpak? Že byl Brouček neposlušný? On toho lituje a přeje si už poslouchat. A kmotříčku, jestlipak jste vy byl vždycky poslušný, podívejte se mi do očí!" Ale kmotříček se díval na zem. "A copak vy chcete s tou vaší holkou vyvádět? Jen si dejte pozor, aby vám nezůstala sedět. Tak. To jsem vám chtěla říci. S Pánem Bohem, kmotříč¬ku!" Kmotříček byl celý spletený. Letěl a svítil, a když už měl letět domů, povídá tatínkovi: "Řekněte tomu vašemu Broučkovi, aby se k nám zítra přišel podívat." A druhý den přiletěl Brou¬ček o něco dříve, pěkně se umyl a vykoupal a šel se podívat ke kmotříčkovi.