Wednesday, September 06, 2006

A Brouček si dal říci. Letěl a pěkně svítil, až se tatínek s kmotříčkem pro něho stavili. A letěli a nemluvili nic, ani slovíčko. A když se měli roz¬cházet, počal se Brouček zpovídat: "Prosím vás, tatínku a kmotříčku, - když jsem měl tenkrát tu vymknutou nohu, já jsem neupadl na zem. Dva Verunci se na mě sběhli a ztloukli mne." - "Ve¬runci? A proč by tě oni tloukli?" - "Já, já já - já jsem byl několikrát tam u té růžtky - prosím vás, odpusťte mně to! Mně je toho líto!" - Tatínkovi vstoupili slzy do očí: "Ach, ach - ale, tak já ti to odpouštím," a Brouček mu políbil ruku.
S maminkou to bylo také tak. Dala se do pláče, ale že mu to odpouští, jen kdyby už upřímně po¬slouchal. A bylo zas jako dobře, ale Broučkovi nebylo ještě dobře. Svítil, svítil, upřímně svítil, ale byl vždy jako opařený a skoro nic nepromlu¬vil.