Tuesday, August 29, 2006

Maminka je viděla z okna

a byla hned celá po¬děšená. "Copak se stalo? I pro pána krále, copak se stalo?" - "I Brouček povídá, že upadl a že se udeřil. Ale já si to nemohu ani myslet." - "A tys upadl, Broučku, a moc ses udeřil?" - "I ne moc, maminko, ale dost. Levá nožka mě moc bolí." A tak s Broučkem honem domů, a když nechtěl pranic večeřet, tak tedy aby si šel lehnout, že do
rána bude dobře. A Brouček si lehl, ale nespal, a ráno nebylo dobře. Levá nožička ho moc bolela a byla zapálená a oteklá.
A tak musel tatínek letět sám a Brouček zůstal ležet. Ale Janinka už spěchala a nesla s sebou olejíček z mateřídoušky. Neříkala nic a neptala se nic, ale pěkně Broučkovi celou nožku namasti¬la.