Tuesday, August 22, 2006

"Broučku! Však já vím, že jsi ty brouček. Také prý vám říkají svatojánské mušky. Ale vždyť ty ne jsi muška, ty jsi brouček, viď, Broučku?" - "Ale jakpak ty víš, že já jsem brouček?" - "I tatí¬nek mně to povídal. On se po tobě včera ohlížel, a tys už byl pryč. A povídal, že to byl brouček a že jste hodní. A viď, vy lidem a jiným broučkům svítíte. Já bych hned chtěla být takovým brouč¬kem." - "A poslouchej, Verunko, copak vy dělá¬te?" - "My? My povídáme lidem, kam se dosta¬nou, jestli do nebe nebo do pekla." - "A jakpak vy to víte?" - "I to my už víme. Když letíme naho¬ru, tak se dostanou do nebe, a když letíme dolů, tak se dostanou do pekla." - "Ale! A poslouchej, kampak se dostanu já, a maminka, a tatínek, a Janinka, a kmotřička, a kmotříček, a Beruška?" - "Kam? To já nevím. Počkej , já se zeptám tatín¬ka, až přiletí domů." - "Kdepak on je?" - "Letěl povídat lidem, kam se dostanou. Však on už brzy přiletí."