Monday, September 04, 2006

"Broučku, Broučku, copak se ti stalo?" ptala se Janinka. Ale Brouček nemohl ani slovíčka ze sebe vyrazit, a plakal a plakal. "Cože se ti stalo?" Ale Brouček plakal a plakal.
Tak si Janinka k němu sedla, položila mu ruku na rameno: „Slyšíš, Broučku, slyšíš! Cože se ti stalo, co? Slyšíš, ty můj milý Broučku, co?" A Brouček plakal a plakal, až se vyplakal, a už jen vzlykal. "Cože se ti stalo, Broučku, co? Tak mně pověz!" - "Ach, ona má svatbu." - "Kdo?" - "Verunka." - "Která Verunka? Ta z růžtky? Vždyť já jsem si to tak myslela." - "Ano, a bere si toho Verunka. To on mě tenkrát tak ztloukl." - "To on?" - "On. Já jsem tam byl u Verunky, ale jen okamžik, a ptal jsem se jí, jestli by chtěla být také takovým broučkem - ona mně jednou poví¬dala, že by chtěla - a tu on přiletěl a začal mě tlouci, a zavolal si ještě jednoho, a pořád mě tloukli, až pak mnou praštili o zem. Od té doby jsem tam nebyl, a když jsem se tam dnes letěl podívat, oni mají svatbu."