Thursday, September 07, 2006

tatín¬kovi potichoučku vypravovat: "Tak zde byla Ja¬ninka a povídala, že už bude čas, abychom Brouč¬ka oženili." Brouček však nespal a slyšel to. "Ne, ne, maminko, já se nebudu ženit." - "I mlč! Proč by ses neženil?" - "Ne, já se nebudu ženit." - "I však ty se budeš ženit" - "Ach maminko, já se nebudu ženit!" - "Nu, tak nechť! Ale teď už spi!"
A Brouček spal. Ale druhý den se stavil u Ja¬ninky. "Já se nebudu ženit!" - "Ty že se nebudeš ženit? A proč by ses neženil?" - "Vždyť se každý nemusí ženit." - "Kdo nemůže, nemusí, ale kdo může, musí. Poslušný brouček se aspoň každý že¬ní, když může. Tak to Pán Bůh chce. A teď si dej pozor, chceš-li proto poslouchat, že se to tobě ne¬bo někomu jinému líbí, anebo proto a jedině pro¬to, že to tak Pán Bůh chce.