Sunday, September 24, 2006

Však už toho Beruška litovala. "Copak jsi mu řekla, Beruško?" ptal se jí kmotříček, když přišla do světnice. "Já, já - já jsem mu, tatínku, řekla, že si to musím rozmyslet." - "Rozmyslet? Copak si chceš rozmyslet? Či nemáš Broučka ráda? A neřekl ti, že já jsem ho poslal?" - "I já, já - ten brouček z roští není neposlušný." - "Brouček z roští? I co je tobě do broučka z roští? Kdyby on byl přišel, tak by byl Brouček nepřišel. Ale Brou¬ček přišel a říkal o tebe. A že byl neposlušný? On toho lituje a už poslouchá. A ty nechceš poslou¬chat? Nejsi-li ty desetkrát horší nežli Brouček!"
Víc ji kmotříček neřekl. A Beruška plakala a celou noc nespala a plakala, a když Brouček druhý den zas přišel, byla Beruška v kuchyňce a vařila brambůrky - celá červená, ažaž hořela, buď že jí plamen do obličeje sálal, anebo že byla upla¬kaná. "Vítám tě, Broučku." A už zas plakala. "Copak, Beruško, pláčeš?" - "Ach, odpusť mně to, Broučku, že jsem se chtěla teprv rozmýšlet." - "A chtěla by sis mě vzít?" - "I bodejť že bych chtěla!" A vzala Broučka okolo krku a měli se rádi .