Saturday, September 30, 2006

A když tak zpívali, tu viděl Brouček oknem tam výš na mezi za dubem malinkého broučka zlatohlávka. Ležel v trávě na břiše se založenýma rukama, díval se a poslouchal. Brouček vzal ho¬nem dva koláče, jeden tvarohový a druhý mako¬vý, a běžel ven. "Zlatohlávku, pojď sem! Já mám dnes svatbu." - "Však já vím, že máš," - "Tak tu máš, na, koláč!" A dal mu koláč, ba dva, jeden tvarohový a jeden makový, a zlatohlávek byl tolik rád a utíkal domů.
Slunko už vycházelo, když všichni vstali, aby vyprovodili Berušku pod jalovec. Byli veselí, po¬křikovali a zpívali, jenom kmotřička potichoučku plakala. A bylo po svatbě. Tatínek a maminka se odstěhovali na dvůr do světničky a Beruška začala hospodařit. Hezky se jim vedlo a měli se rádi. Brouček a tatínek svítili. Beruška vařila a uklíze¬la, maminka jí radila a pomáhala.