Monday, October 23, 2006

A měli se rádi.

Tatínek svítil a maminka hospo¬dařila, a všech deset broučků běhávalo pohroma¬dě. Maminka se za nimi dívala a srdce jí plesalo. A Janinka je měla také ráda. "Pojďte, broučci, pojďte! Mám pro vás práci." A oni jí to pěkně dělali a ona jim něco vypravovala a pak - i to se rozumí, že jim něco dala. "A teď si zas jděte! Ale pěkně poslouchat! Pán Bůh má jen poslušné broučky rád."
A oni zas šli. Broučci se učili lítat - ze střížky až k palouku, a přes celý palouk až k dubu, a zas zpátky - a berušky se dívaly, který dál. A to pak býval hlad, ale to býval hlad! "Maminko, mamin¬ko, já mám hlad!" říkával Broučínek." Nebudem ještě večeřet? Já jsem už sotva došel."