Tuesday, October 31, 2006

"Nu, broučci, kdypak vy poletíte?" ptala se Ja¬ninka. - "Ó, už brzy, viďte, tatínku!" - "I snad, dá-li Pán Bůh, po příštím svatém Janě." - "Tak dobře," slibovala Janinka. "Dá-li se mně toho Pán Bůh dočkat, já vás vyprovodím. A starý brouček z roští prorokoval, že letos nebude zlá zima, že to pozoroval na mravencích. A byli rádi. Ještě se pomodlili, a ti z roští spěchali pod dub, ti zpod jalovce Janince na zimu všecko snášeli a rovnali, už to měli, dali pac a pusu - doma to také hned měli, jen ještě:

Podvečer tvá čeládka
co k slepici kuřátka
k ochraně tvé hledíme,
laskavý Hospodine.

A už leželi a už spali a spali a spali.
Dobře se jim to spalo.