Thursday, November 23, 2006

Zájem o hmyz

se u mladého milovníka přírody projevuje různým způsobem, někdy směřuje k pozorování živého hmyzu, jindy vyúsťuje ve zdařilé i méně zdařilé pokusy o založení entomologické sbírky.
Hezká sbírka je jistě zajímavá i poučná a její tvůrce se k ní po celý život vrací v každičké volné chvilce a znova prožívá napínavé okamžiky lovu. V mnohých případech však zájem o sběratelství brzy skončí a sbírka se octne nepovšimnuta někde na půdě, kde leží tak dlouho, až ji naleznou a zničí rušníci nebo moli. Spousta živočichů byla nadarmo utracena. Milovník a obdivovatel přírody zbytečně nezabíjí a dopřává i hmyzu, aby se radoval často jen z velice krátkého života. A navíc - dnes už je nenávratně pryč doba; kdy se kdejaká mez hemžila všelijakými střevlíky, drabčíky a spoustou jiného hmyzu, doba, kdy nehrozilo mnoha druhům vyhubení, které jim hrozí
v současnosti (a mnohé již v některých krajích byly vyhubeny nebo jsou velmi vzácné).
Neméně radosti a potěšení než sbírka sama přináší pozorování živého hmyzu. Mnohé druhy se dají celkem úspěšně pěstovat
v insektáriích nebo v akváriích.
Všeobecně rozšířené je pěstování motýlích housenek. Zkušenější zájemci si vědí rady, jak kterou housenku zaopatřit potravou;