Sunday, November 19, 2006

A byla zima.

Ach, to byla zima, zlá zima. Potoky zamrzly až na dno, ptáci padali z povětří - mrzlo, až se jiskřilo. Ach, ti broučci pod jalovcem, jestli oni to vydrží? - Nechť. Však jestli zmrznou, oni poslušně zmrznou.
A bylo jaro. Všecko, všecko kvetlo, ale pra¬všecko, a tam pod jalovcem kvetlo dvanáct chu¬dobiček, devět bělounkých jako mléko a tři
s kraječkem jako krev červeným. Však tam kvetou podnes.