Monday, December 04, 2006

5.30 Pošvatky (Plecoptera)
Používá se stone fly, needelfly, salmon fly, willow fly pro pošvatky.
5.31 Blechy (Siphonaptera)
Používá se flea pro blechy.
5.32 Chrostíci (Trichoptera)
Používá se caddisfly, white moth pro chrostíky.
5.33 Chvostoskoci
Používá se pro springtail huňatky, ?? pro šukalky, ?? pro oblenky, springtail pro poskoky, springtail pro zrněnky, snow flea, collembolan, ground flea, gaden flea, earth flea pro chvostoskoky, ground flea pro larvěnky, springtail, poduran pro mákovky, lucerne flea, spring tail pro podrepky, springtail pro bez¬chvostky, ??? pro hrbolatky, ??? pro nesčetky, dicyrtomid pro kulatky
5.34 Strašilkovci (Mantophasmatodea)
Používá se ??? pro stašilkovce
5.35 Třásnokřídlí (Thysanoptera)
Používá se thrips, black fly pro třásněnky, tubuliferan, thrips pro truběnky
5.36 Mšicosaví (Stenorrhyncha)
Používá se aphis, aphid, louse, green fly pro mšice, white fly, snow fly, ghost fly pro molice, psylla, sucker, plantlouse pro mery, mealy bug, kermes, coccid, scale pro červce