Thursday, November 30, 2006

5.25.40 Trávníčkovití
Používá se grass miner moth pro trávníčky
5.25.41 Předivkovití
Používá se ermel, ermine moth, needle miner pro předivky.
5.25.42 Smutníčkovití
Používá se leaf miner pro smutníčky
5.25.43 Makadlovkovití
Používá se gelechiid, bollworm, potato moth, needleminer, tubermoth, claw, groudnling pro maka¬dlovky
5.25.44 Klínovníčkovití
Používá se fig moth pro klínovníčky