Monday, February 19, 2007

druhy

Dle způsobu života rozeznáváme dva rody [Čmeláci]-áků: [Čmeláci]-áky
pravé (Bombus Fab., v Čechách 18 druhů), stavějící hnízda a snášející pyl ke krmení mláďat, a [Čmeláci]-áky
příživné (Psithyrus Lep., v Čechách 6 druhů), kteří vlastních hnizd nemají a žijí pohostinsky ve
hnízdech určitých druhů [Čmeláci]-áků pravých, jimž vajíčka svá podkládají podobně jako kukačky
rozl. ptákům. [viz obrázek č. 1000. Čmelák zemní (Bombus terrestris L.), samička, dělnice a hnízdo
z části odkryzé.

Labels: