Sunday, August 26, 2007

Cass bodlo v duši. "Je ještě vůbec nějaká naděje?"
zeptala se zadržujíc pláč.
Doktor smutně potřásl hlavou a jemně ji vyvedl ven.
Rio se na ni podívala a beze slov pochopila.
"Kdo to jen mohl udělat?" ptala se Cass a otírala
si oči. Od onoho osudného okamžiku v parku, kdy
Margaret klesla k zemi, si Cass tu otázku položila už
poněkolikáté. Margaret měla příliš mnoho nepřátel:
spousty lidí ji pro myšlenky, za které bojovala, nenáviI1
12 děly. A ovšem také za to, že vedla právě takový život,
jaký sama chtěla, bez ohledu na kritiku a pomluvu
druhých. Momentálně žila s Dukey K. Williamsem,
černým soulovým zpěvákem pochybné pověsti, kterého Cass neměla
v lásce, protože měla pocit, že využívá
Margaretiny publicity k znovuvybudování vlastní upadající kariéry.
Rio lačně potáhla z cigarety. "Poslyš, to přece není
žádné tajemství, že si Margaret nadělala nepřátele.
To obvykle přichází s tím ostatním. A ona to věděla."
"Já jsem ji varovala," povzdechla si Cass smutně.