Wednesday, November 23, 2005

nejpozději

objevují se ve hnízdě velké samice, které se ku konci léta páří a jediné z celého hnízda přezimují. Mimo buňky jmenované [Čmeláci] hotoví též buňky menší na zásoby medu a pylu: prázdné zámotky kuklové upravují též na buňky zásobní.-Dle způsobu života rozeznáváme dva rody [Čmeláci]-áků: [Čmeláci]-áky pravé (Bombus Fab., v Čechách 18 druhů), stavějící hnízda a snášející pyl ke krmení mláďat, a [Čmeláci]-áky příživné (Psithyrus Lep., v Čechách 6 druhů), kteří vlastních hnizd nemají a žijí pohostinsky ve
hnízdech určitých druhů [Čmeláci]-áků pravých, jimž vajíčka svá podkládají podobně jako kukačky rozl. ptákům. [viz obrázek č. 1000. Čmelák zemní (Bombus terrestris L.), amička, dělnice a hnízdo z části odkryzé.