Sunday, November 27, 2005

Samičky

žijí při této teplotě asi 1 měsíc a snášejí, podle toho, jak a čím je
krmíme, až 100 vajíček denně. Po 14 až 16 dnech se líhnou mladé nymfy, o málo
větší než mšice, a rychle rostou. Po 6 až 8 týdnech jim narůstají křídla a za dal-
ších 3 až 5 dní jsou dospělé.
Cvrčky domácí však můžeme také chovat v jediném dobře uzavřeném větším
prostoru, např. akváriu, kovové nebo dřevěné krabici apod. Dno posypeme su-
chým pískem a vložíme tam několik misek nebo krabiček s vlhkou prstí na snášení
vajíček. I tato nádoba musí mít vlastní tepelný zdroj, který je schopen udržovat
teplotu 30 až 35 oC. Zbytek prostoru vyplníme dřevitou vlnou, hoblovačkami, vlni-
tou lepenkou nebo zmačkaným balicim papírem. V tomto materiálu dospělý hmyz
odpočívá a malé nymfy najdou úkryt, který je nutný vzhledem ke kanibalistickým
choutkám velkých nymf a cvrčků.