Tuesday, December 06, 2005

[Lampyrini]

noctiluca L., sameček 10 mm, samička 12-16 mm. Lamprorhiza Motsch. má horní
čelisti čnějící, tenké, srpovité, samička má krovky krátké, šupinkovité. [Lampyrini] splendidula
L. má štít šíjový v předu se 2 sklovitými skvrnami; sameček 8-9 mm, samička 8-10 mm. V již. Evropě
hojný rod Luciola Lap. má štít šíjový vpředu více méně uťatý, tak že hlavu jen z části kryje. Nejob.
[Lampyrini] italica L.