Thursday, December 01, 2005

štítem

na kraji listovitě rozšířeným. Lítají v noci a mají skoro vesměs na 2 předposledních kroužcích
zadečku svíticí ústroje, jež hojně nervy jsou prostoupeny a někdy i u larev se vyskytují. Tyto jsou
podlouhlé, ploché, načernalé, se žlutými kraji kroužků; živí se nejvíce plži. Popsáno jest 450 druhů.
U nás Lampyris Geoff. s horními čelistmi nečnějícími, rovnými, sameček okřídlen, samička bez krovek
i křídel.