Wednesday, December 14, 2005

[Vosy]

společenské (Vespidae) tvoří společnosti složené ze samečků, samiček a dělnic, kteréžto však nejsou ničím jiným, leč nedokonale vyvinutými samičkami, od nichž se liší pouze menši velikostí a neschopností snášeti vajíčka. Trubci vyznačují se tykadly nápadně delšími a tím, že nemají žádného žahadla. [Vosy] hotoví si hnízda ze hmoty papírovité, již připravuji ohlodávajíce starší dřevo, ploty, kůly i větve stromové a stmelujíce jemné tříštičky vlastními slinami. Hnízdo to skládá se buď z jediné jednovrstevné plástve, nebo z pláství několika v poloze více méně vodorovné, sloupečky
svislými dohromady spojených.