Friday, December 09, 2005

Vyhrabuje

si svislou rourku asi 0,5 m hlubokou a jako brk širokou,
v jejímž vchodu na menší hmyz číhává. Lapivši kořist zalézá s ní do rourky, kdež ji rozkousá a vyssaje,
zbytky pak vyhazuje z rourky. V noci opouští také brloh svůj a volně chytá hmyz. Celkem jest známo
přes 400 druhů svižníků, z nichž u nás žije 7. [Cicindela] campestris, s. polní (vyobr. č. 834.),
význačný barvou jasně zelenou, bez lesku a na každé krovce 5 bílými tečkami pokrajními a jednou
bílou, černě vroubenou skvrnou při švu. Kpk.