Tuesday, December 20, 2005

Ze života hmyzu

Autor nás uvádí do hmyzí říše, kterou pozoruje očima resignovaného diváka – tuláka – a osvětluje třemi názornými obrazy tři vášnivé choroby, kterými stůně naše doba.
Na lesní mýtině zastihl rej motýlů. Motýlí básník Felix obletuje milovanou Iris, opěvuje ji, ale Iris touží po projevech jeho lásky. Když se jich nedočkala, zklamána láká k sobě dýchavičného Viktora, zatím co Clythie, její družka, snoubenka statného Otakárka, pomlouvá Iris a snaží se získat Felixovu a dokonce i tulákovu přízeň. Zatím Viktora sezobl pták a šťastné Clythie se zmocnil záletný Otakárek. „Věčná lež věčných milenců věčně bez ukojení“ charakterizuje tulák tento motýlí rej.