Wednesday, December 14, 2005

Většina vos

vyrábí ještě obal z několika vrstev složený a jediným
otvorem opatřený; vosa francouzská Polistes Latr. nevytváří takového obalu. Společnost vzniká podobně
jak u čmeláků tím» že přezimovavší samička počne z jara stavěti plástev a hnízdo a snáší do buněk
vajíčka. Majíc mnoho práce obstarávati není s to mláďata vyživiti náležitě a následkem toho jest,
že prvé její potomstvo skládá se z dělnic, které však matce své horlivě v práci pomáhají, tak že
potomstvo další jest dokonalejší a dokonalejší, až v létě se líhnou samečkové a samičky úplně vyspělé.