Monday, February 27, 2006

Blecha slepičí

Ceratophyllus galhnae Schrank)
měří 2 až 3 mm. V zemědělských podnicích patří k hojně rozšířeným cizopasníkům slepic a jiných domácích ptáků, například krocana, holuba apod. Žije však ještě na velmi mnohých druzích drobnějších
i větších ptáků, například na vlaštovce, vrabci, pěnkavě, kosu, špačku, na různých druzích sýkor, konipasů, na bažantech a mnohých jiných. Z domácích ptáků přeskakuje i na člověka, jemuž rovněž vysává krev. V ptačích hnízdech se často vyskytuje ve velkém počtu jedinců zejména v době, kdy ptáci vyvedli mláďata. Larva se vyvíjí během 10 až 12 dnů, celkový vývoj blechy trvá asi 3 až 4 týdny.